Serwomotory

Oznaczenie typu:

TA seria produkcyjna
43 wielkość produkcyjna
V30 typ uzwojenie silnika
ER TW Opcje
BP.. – hamulec
ER ? resolver
EAS ? czujnik wartości bezwzględnej Singleturn
EAM ? czujnik wartości bezwzględnej Multiturn
F – wentylator eksternistyczny
TW ? termistor PTC ? czujnik temperatury

System enkoderów ER
resolver
promieniowe połączenie wtykowe
Przykład: TA21 VD0 ER TW

System enkoderów EAS
czujnik wartości bezwzględnej Singleturn
promieniowe połączenie wtykowe
Przykład: TA52 V30 EAS TW

System enkoderów EAM
czujnik wartości bezwzględnej Multiturn
prostokątne, obrotowe połączenie wtykowe
Przykład: TA41 V40 EAM TW