Silniki Omec Motors

Silniki standardowe
Silniki z przedłużonym wałkiem silnika
Silniki pierścieniowe
Silniki nierdzewne

Silniki dużych mocy
Silniki przeciwwybuchowe
Silniki IE3
Silniki z hamulcem