Silniki IE3

Firma OMEC MOTORS ma również w ofercie silniki w klasie sprawności IE3 dostępne w obudowie aluminiowej i żeliwnej.

Nowy podział klas sprawności silników elektrycznych ? klasyfikacji IE

W lipcu 2009 roku Komisja Europejska przyjęła Rozporządzenie Nr 640/2009 w sprawie wdrażania Dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wymogów ekoprojektu dla silników elektrycznych. Oznacza to, że na terenie Unii Europejskiej wprowadzone zostały usankcjonowane prawnie wymogi dotyczące efektywności energetycznej 3-fazowych silników asynchronicznych 2, 4 i 6-biegunowych sprzedawanych na rynku unijnym.

Klasyfikację i oznakowanie IE wprowadza nowa norma z serii IEC 60034-30 ?Rotating electrical machines ? Part 30: Efficiency classes of single-speed, three-phase, cage-induction motors (IE-code)? z 2008 roku. Nowy sposób klasyfikacji obowiązuje dla silników 2, 4 i 6-biegunowych o mocach od 0,75 do 375 kW i napięciu znamionowym do 1000 V.

Dokument określa trzy poziomy sprawności dla silników:

? IE1 ? silniki standardowe (standard),
? IE2 ? silniki o podwyższonej sprawności (high efficiency),
? IE3 ? najwyższy poziom sprawności (premium).

Sprawność silników na potrzeby porównania z wymaganiami IE powinna być wyznaczana zgodnie z nową normą IEC 60034-2-1.

Rozporządzenie wprowadza również harmonogram określający wymagane poziomy sprawności silników, które będą wprowadzane na rynek w kolejnych latach:

? od dnia 16 czerwca 2011 r. silniki o mocy znamionowej w zakresie 0,75?375 kW muszą odpowiadać co najmniej klasie sprawności IE2,
? od dnia 1 stycznia 2015 r. silniki o mocy znamionowej w zakresie 7,5?375 kW muszą odpowiadać co najmniej klasie sprawności IE3, lub odpowiadać klasie sprawności IE2 przy założeniu zastosowania w układzie napędowym o regulowanej prędkości obrotowej,
? od dnia 1 stycznia 2017 r. wszystkie silniki o mocy znamionowej w zakresie 0,75?375 kW muszą odpowiadać co najmniej klasie sprawności IE3, lub odpowiadać klasie sprawności IE2 przy założeniu zastosowania w układzie napędowym o regulowanej prędkości obrotowej.