Sem Polska Logo

Serwomotory

Oznaczenie typu:

TA seria produkcyjna
43 wielkość produkcyjna
V30 typ uzwojenie silnika
ER TW Opcje
BP.. – hamulec
ER resolver
EAS czujnik wartości bezwzględnej Singleturn
EAM czujnik wartości bezwzględnej Multiturn
F – wentylator eksternistyczny
TW termistor PTC czujnik temperatury

System enkoderów EAM
czujnik wartości bezwzględnej Multiturn
prostokątne, obrotowe połączenie wtykowe
Przykład: TA41 V40 EAM TW

System enkoderów EAS
czujnik wartości bezwzględnej Singleturn
promieniowe połączenie wtykowe
Przykład: TA52 V30 EAS TW

System enkoderów ER
resolver
promieniowe połączenie wtykowe
Przykład: TA21 VD0 ER TW

Cofnij
Ładowanie