10 mm centralne

Szerokości
Wysokość Kolor 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0 3,2
0,30 + + + + + + + + + + + + + +
0,40 + + + + + + + + + + + + + +
0,45 + + + + + + + + + + + +
0,50 + + + + + + + + + + + + +
0,55 + + + + + + + + + + + + +
0,60 + + + + + + + + + + + + + +
0,65 + + + + + + + + + + +
0,70 + + + + + + + + + + +
0,80 + + + + + + + + + + +
1,00 + + + + +

12 mm centralne

Szerokości
Wysokość Kolor 3,5* 4,0** 4,5** 5,0**
0,60 + + +
0,65 + + +
0,70 + + + +
0,80 + + + +
1,00 + + + +
1,20 + + + +
1,50 + + + +
* – opakowanie 20,25 m (27 szt. x 0,75 m)
** – opakowanie 15 m (20 szt. x 0,75m)

7 mm asymetryczne

Szerokości
Wysokość Kolor 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0 3,2
0,30 + + + + + + + + + + + + + +
0,40 + + + + + + + + + + + + + +
0,45 + + + + + + + + + + + +
0,50 + + + + + + + + + + + + +
0,55 + + + + + + + + + + + + +
0,60 + + + + + + + + + +
0,65 + + + + + + +
0,70 + + + + + + +

7 mm centralne (mini)

Szerokości
Wysokość Kolor 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0 3,2
0,30 + + + + + + + + + + + + + +
0,40 + + + + + + + + + + + + + +
0,45 + + + + + + + + + + + +
0,50 + + + + + + + + + + + + +
0,55 + + + + + + + + + + + + +
0,60 + + + + + + + +
0,70 + + + + +